Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Kalendarz
Dziś jest Czwartek 18 lipca 2024 roku Szymona, Kamila Odwiedziło nas: 2248314 internautów
word słupsk
word słupsk word słupsk word słupsk
Wyszukiwarka
Godziny otwarcia


Administracja Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Słupsku
czynna jest
pon 7:30-15:30
wt -pt godz. 7:00 - 15:00


Biuro Obsługi Egzaminów czynne jest w godzinach
PON - 7:30-15:15
WT  - PT 7:00 - 14:45

Egzaminy odbywają się w godzinach
PON 7:30-15:30
WT - PT 7:05 - 15:00


Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów czynna jest
PON - PT 8:00 - 18:00
SOBOTA 8:00 - 14:00

Pracownia Psychologiczna czynna jest wg odrębnego harmonogramu

Miasteczko Ruchu Drogowego zaprasza
PON - PT 8:00 - 17:00


kontakt

Egzaminy » Egzamin teoretyczny

Data publikacji: 2024-01-17 09:16:41

Warunki i tryb przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego

 

 


 

Osoba egzaminowana rozpoczyna część teoretyczną egzaminu państwowego o wyznaczonej godzinie wskazanej w zaświadczeniu, uwzględniając możliwość wcześniejszego lub późniejszego jego rozpoczęcia jednak nie więcej niż 15 min.

 

Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej.

 

Pytania egzaminacyjne składają się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw transportu.

 

Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D i T oraz uprawnienia do kierowania tramwajem z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania.


 

Pytania wybierane są losowo w czasie rzeczywistym, a celem tego egzaminu jest sprawdzenie wiedzy osoby egzaminowanej w zakresie:

- zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej,

  • związanych z ruchem drogowym

  • obowiązków kierowcy, osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem i posiadacza pojazdu

  • postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.


 

1.Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:

10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
 

12 pytań z wiedzy specjalistycznej, w tym:

6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.


 

2.Każde pytanie zawiera:

  • jedną prawidłową odpowiedź;

  • przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:

3 punkty - pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

2 punkty - pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

1 punkt - pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.


 

3.Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

- wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami "TAK" albo "NIE" jednej odpowiedzi - (dotyczy pytań od 1 do 20 ); na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund

- wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi - (dotyczy pytań od 21 do 32 ); na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund
 

Osoba egzaminowana, będąca osobą uprawnioną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, na przeczytanie:

  • treści pytania od 1 do 20, ma 40 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;
  • treści pytania od 21 do 32 i udzielenie odpowiedzi, ma łącznie 75 sekund.

     

4. Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut a dla osoby uprawnionej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, wynosi 40 minut.

Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania albo do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.


 

Osoba egzaminowana może przystąpić do części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.


 

Wówczas czas egzaminu wydłuża się o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy a dla osoby uprawnionej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, wydłuża się o 40 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy.


 

Przed rozpoczęciem części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator potwierdza tożsamość osób egzaminowanych przystępujących do egzaminu oraz zgodność danych osobowych z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.


 

Następnie uruchamia komputerowe urządzenie egzaminacyjne i czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu.


 

Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego, jeżeli uzyska, co najmniej 68 punktów.
Utworzony: 2024-01-17 09:16:41 przez: Dariusz BILECKI
Ostatnia modyfikacja: 2024-01-17 09:47:18 przez: Dariusz BILECKI