Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Kalendarz
Dziś jest Czwartek 18 lipca 2024 roku Szymona, Kamila Odwiedziło nas: 2248369 internautów
word słupsk
word słupsk word słupsk word słupsk
Wyszukiwarka
Godziny otwarcia


Administracja Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Słupsku
czynna jest
pon 7:30-15:30
wt -pt godz. 7:00 - 15:00


Biuro Obsługi Egzaminów czynne jest w godzinach
PON - 7:30-15:15
WT  - PT 7:00 - 14:45

Egzaminy odbywają się w godzinach
PON 7:30-15:30
WT - PT 7:05 - 15:00


Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów czynna jest
PON - PT 8:00 - 18:00
SOBOTA 8:00 - 14:00

Pracownia Psychologiczna czynna jest wg odrębnego harmonogramu

Miasteczko Ruchu Drogowego zaprasza
PON - PT 8:00 - 17:00


kontakt

Szkolenia » Kurs na egzaminatora 2023

Data publikacji: 2022-01-18 09:57:50

Kurs dla kandydatów na egzaminatorów 2024.


Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212, 1997, 2269, 2328, 2490.)

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach ( Dz. U. z 28 czerwca 2019 r. Poz. 1206 ).

 


 

Kurs przeznaczony jest dla osoby, która:

 

- ukończyła 23 lata,

- posiada co najmniej wykształcenie średnie,

- posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu prawo jazdy   właściwej  kategorii,

- posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora,

- posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

*przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

*przestepstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

*przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

*prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

*przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub

*przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

 

 


 

Ramowy program kursu:

 

Poz.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć

 

 

teoretycznych

praktycznych

1

2

3

4

1

Nauka podstaw techniki jazdy:

a) psychologia

b) dydaktyka

c) technika kierowania i obsługa pojazdu

 

 20

 20

 20

-

2

Przepisy ruchu drogowego

30

-

3

Bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym problematyka:

a) wypadków drogowych,

b) psychologii transportu,

c) związana ze szkodliwością nadużywania alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu

16

-

4

Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora

42

-

5

Praktyka egzaminatorska

4

6 - ust. 2 pkt 7 lit. b-d

4 - ust. 2 pkt 7 lit. e i f

6

Technika i taktyka jazdy

2

5

Razem

154

15

 

 

 Wykaz wymaganych dokumentów do wglądu:

 

- prawo jazdy,
- dokument potwierdzający średnie wykształcenie,
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora,
- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
- oświadczenie o niekaralności.

 


 

Zapisy na kurs - nabór ciągły!!!

 

 Informacje szczegółowe:

tel.(0-59) 8482134, (49)

fax (0-59) 8482130,

kom. 501 149 447

e-mail: szkolenia@word.slupsk.pl
Utworzony: 2022-01-18 09:57:50 przez: Marta BERG
Ostatnia modyfikacja: 2024-01-04 10:33:39 przez: Monika MICHALAK