Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Kalendarz
Dziś jest Sobota 20 kwietnia 2019 roku Czesława, Agnieszki Odwiedziło nas: 8114148 internautów
word słupsk
word słupsk word słupsk word słupsk
Menu przy wyszukiwarce
Wyszukiwarka
Sonda
Odpowiedz nam na pytanie,
Który użytkownik dróg wg Pani / Pana opinii najczęściej łamie przepisy ruchu drogowego?
kierowca samochodu
pieszy
rowerzysta
Kursy, szkolenia

Kurs "Minus 6 pkt" 
Najbliższy 30 kwietnia 2019 r.


zobacz więcej

Najbliższy termin kursu reedukacyjnego: 26. - 27.04.2019 r.


zobacz więcej

Kierowanie ruchem drogowym: 18.04.2019 r.


zobacz więcej

Egzaminy » Procedura składania skarg

Data publikacji: 2011-03-17 07:42:13


Procedura przyjmowania skarg  na sposób przeprowadzania egzaminu państwowego.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r  o kierujących pojazdami
(Dz.U. z 2015 r. poz.155, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrasruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. 2016 poz. 232, z późn. zm.).

Zarejestrowany przebieg egzaminu może przeglądać osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik  wyłącznie w sytuacji złożenia skargi na sposób przeprowadzania egzaminu zgodnie z poniższymi zasadami:
- Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego, w ciągu 14 dni od daty egzaminu zgłasza skargę lub zastrzeżenie, co do jego przebiegu i oceny za pośrednictwem Dyrektora WORD do Marszałka  Województwa Pomorskiego.
- Skargi i zastrzeżenia można składać drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną.
- Skargi i zastrzeżenia można złożyć również w sekretariacie WORD.

- Odpowiedzi na skargę udziela Marszałek Województwa Pomorskiego w terminach wynikających z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadamiając Dyrektora WORD o sposobie załatwienia skargi.
- Dyrektor WORD zgodnie z art.72 ust.2 pkt.2 może wystąpić do Marszałka Województwa Pomorskiego z wnioskiem o unieważnienie egzaminu państwowego, jeżeli egzamin był prowadzony niezgodnie z przepisami ustawy a ujawnione nieprawidłowości miały wpływ na jego wynik.

Procedura postępowania w przypadku zgłaszania zastrzeżeń do przebiegu egzaminu nie noszących znamion skargi w trybie ustawy o kierujących pojazdami.


- Zastrzeżenia i uwagi  osoba egzaminowana może zgłaszać do Dyrektora WORD w różnej formie (skarga pisemna, zastrzeżenia i uwagi ustne, prośby o obejrzenie nagrania itp.).
- Osoba zgłaszająca zastrzeżenie po obejrzeniu nagrania z egzaminu praktycznego będzie mogła  podjąć decyzję, czy składa skargę do Urzędu Marszałkowskiego, czy też zgadza się z  argumentami   Egzaminatora i wycofa zastrzeżenia.
- Wycofanie zastrzeżenia winno nastąpić w formie pisemnej (także e-mail  i fax).

 
Utworzony: 2011-03-17 07:42:13 przez: Andrzej KORNAŚ
Ostatnia modyfikacja: 2016-12-07 20:17:43 przez: Zbigniew SĘDZICKI