Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Kalendarz
Dziś jest Czwartek 18 lipca 2024 roku Szymona, Kamila Odwiedziło nas: 2248313 internautów
word słupsk
word słupsk word słupsk word słupsk
Wyszukiwarka
Godziny otwarcia


Administracja Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Słupsku
czynna jest
pon 7:30-15:30
wt -pt godz. 7:00 - 15:00


Biuro Obsługi Egzaminów czynne jest w godzinach
PON - 7:30-15:15
WT  - PT 7:00 - 14:45

Egzaminy odbywają się w godzinach
PON 7:30-15:30
WT - PT 7:05 - 15:00


Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów czynna jest
PON - PT 8:00 - 18:00
SOBOTA 8:00 - 14:00

Pracownia Psychologiczna czynna jest wg odrębnego harmonogramu

Miasteczko Ruchu Drogowego zaprasza
PON - PT 8:00 - 17:00


kontakt

Egzaminy » Egzamin praktyczny

Data publikacji: 2024-01-18 08:28:06

Warunki i tryb przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego


Warunki i tryb przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY – INFORMACJE OGÓLNE

Egzamin praktyczny na prawo jazdy odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 05.01.2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2023r. Poz. 622 z póź. zm.) oraz w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 24.11.2023 r. poz. 2659 z póź. zm).


 

Warunkiem przeprowadzenia egzaminu państwowego jest:

 

1) przygotowanie przez ośrodek egzaminowania przed egzaminem:

a) pojazdów egzaminacyjnych,

b) placu manewrowego odpowiadającego wymogom określonym dla poszczególnych zadań egzaminacyjnych,

c) kamizelek,odpowiedniego kasku ochronnego oraz ochraniaczy na kolana i łokcie, jeżeli egzamin jest przeprowadzany w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A - nie dotyczy osoby niepełnosprawnej egzaminowanej w zakresie prawa jazdy kategorii AM, w przypadku, gdy pojazd egzaminacyjny dla prawa jazdy kategorii AM umożliwia przebywanie egzaminatora w pojeździe,

d) środków łączności zapewniających porozumiewanie się egzaminatora z osobą egzaminowaną drogą radiową, w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii:

 • AM, A1, A2, A - nie dotyczy osoby niepełnosprawnej egzaminowanej w zakresie prawa jazdy kategorii AM, w przypadku, gdy pojazd egzaminacyjny dla prawa jazdy kategorii AM umożliwia przebywanie egzaminatora w pojeździe

 • B1, w przypadku gdy pojazd egzaminacyjny dla prawa jazdy kategorii B1 nie umożliwia przebywania egzaminatora w pojeździe.

 

2) zapewnienie przez osobę egzaminowaną:

- pojazdu w przypadkach, o których mowa odpowiednio w art.54 ust.5 pkt 1 lub 2 ustawy, oraz w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1;

- w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A odpowiedniego stroju ochronnego w postaci:

a) obuwia pełnego, zakrywającego stopę, wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego,

b) spodni z długimi nogawkami,

c) kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,

d) rękawic chroniących i zakrywających całe dłonie;

 

3) zapewnienie:

 • tłumacza języka migowego lub systemu językowo-migowego, o którym mowa w art. 56 ust. 8 ustawy, jeżeli osoba egzaminowana jest osobą, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz 20)

 

4) Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

a) dowód osobisty,

b) kartę pobytu,

c) paszport,

d) tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,

e) polski dokument tożsamości cudzoziemca,

f) zgoda na pobyt tolerowany

g) dokument mObywatel, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), albo dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.5)), udostępniony egzaminatorowi na ekranie urządzenia mobilnego, zaktualizowany na dzień egzaminu; egzaminator w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby może żądać wyświetlenia kodu QR i dokonać weryfikacji kodu.

h) dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo osoby będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub Konfederacji Szwajcarskiej, którego wzór jest udostępniony w publicznym rejestrze on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży prowadzonym w ramach systemu przewidzianego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/493 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie systemu „Fałszywe i Autentyczne Dokumenty Online” (FADO) oraz uchylenia wspólnego działania Rady 98/700/WSiSW (Dz. Urz. UE L 107 z 06.04.2020, str. 1);

 

5) Praktyczna część egzaminu państwowego - na wniosek i koszt osoby egzaminowanej może być prowadzona wskazany pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby (zakładka - „Informacja nt przeprowadzanie egzaminów praktycznych pojazdami OSK).Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego, na wniosek osoby składającej egzamin,może być obecny jak obserwator instruktor, który szkolił tę osobę. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego.

 

 

Część praktyczna egzaminu państwowego polega na:

 

I. Wykonaniu na placu manewrowym zadań egzaminacyjnych określonych:

 

a) dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B w tabeli nr 1 załącznika nr 1do rozporządzenia – zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

 

TABELA NR 1

 

Poz.

Zadania egzaminacyjne

Kategorie prawa jazdy

1

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

 AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1,  C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D,  
 D+E, T

2

Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.

 AM*, B1, B, B+E, C1, C1+E, C,C+E,  D1, D1+E, D, D+E,T

3

Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem).

 B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1,  D1+E, D, D+E, T

4

Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem albo wjazd przodem – wyjazd tyłem).

 B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1,  D1+E, D, D+E, T

5

Parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem).

 C1, C, D1, D

6

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

AM*, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D,  T, B+E, C1+E, C+E, D1+E,  D+E

8

Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym).

              AM**, A1, A2, A                 

9

Ominięcie przeszkody.

  A1, A2, A

10

Jazda po łukach w kształcie cyfry 8.

             AM**, A1, A2, A           

11

Zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku

AM**, A1, A2, A 

 *  Wyłącznie w przypadku przeprowadzania egzaminu dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.

 ** Nie stosuje się w przypadku przeprowadzenia egzaminu dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego.

 

 

b) dla prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub T zadań określonych w poz. 1 i 2 tabeli nr 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w jednym z zestawów określonych w tabeli nr 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Zestaw wybierany jest losowo przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania, a w przypadku awarii systemu teleinformatycznego dopuszcza się dokonanie losowego doboru zestawu zadań przez osobę egzaminowaną przed egzaminem.

 

TABELA NR 2

 

 Poz.

 Nr
 zestawu

 Pozycja zadania w tabeli nr 2

 Kategorie prawa jazdy

1

    1

3, 4 – wjazd tyłem

B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T

2

    2

3, 5

C1, C, D1, D

3

    3

4 – wjazd przodem, 6

B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T

4

    4

5, 6

C1, C, D1, D

 

Kryteria oceny zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym

 

TABELA NR 3

 

Poz.

Zadanie z tabeli
nr 1

Kryteria oceny

1

1

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

1) poziom oleju w silniku,
2) poziom płynu chłodzącego,
3) poziom płynu hamulcowego,
4) obecność płynu w zbiorniku spryskiwaczy,
5) działanie sygnału dźwiękowego,
6) działanie świateł pozycyjnych,
7) działanie świateł mijania,
8) działanie świateł drogowych,
9) działanie świateł hamowania "STOP",
10) działanie świateł cofania,
11) działanie świateł kierunkowskazów,
12) działanie świateł awaryjnych,
13) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych oraz przednich - jeżeli występuje

1.1

 

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:
- na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut;
- osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,
- w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w pkt 9 i 10, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania tych świateł,

- losowy dobór elementów części dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego; urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w pkt 1-5 oraz 1 element spośród elementów określonych pkt 6-13; w przypadku awarii systemu teleinformatycznego losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;

2

1

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie czy drzwi pojazdu są zamknięte.

2.1

 

Sposób wykonania części zadania określonego w poz. 2:
1) w lewym lusterku osoba egzaminowana widzi lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem;
2) w prawym lusterku osoba egzaminowana widzi prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem;
3) w wewnętrznym lusterku osoba egzaminowana widzi przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem;
4) zagłówek jest ustawiony blisko za głową na wysokości głowy.

3

1

Dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1, A:
1) wykorzystanie odpowiedniego stroju określonego w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia;
2) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch).

4

1

Dodatkowo dla kategorii  B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T:)

1) sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku;
2) sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 minut, a osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut

 

4.1

1

Sposób wykonania części zadania określonego w poz. 4 pkt 2 obejmuje podjęcie w możliwej do wykonania kolejności następujących czynności:

1) podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę;
2) odbezpieczenie (otwarcie) mechanizmu sprzęgającego w pojeździe;
3) cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia – w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E nie jest wymagane, aby po zakończeniu cofania urządzenie sprzęgające przyczepy znajdowało się bezpośrednio nad kulistą główką haka pojazdu silnikowego, jednak jego odległość od główki haka nie powinna przekraczać 0,5 m;
4) zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy, lub usunięcie klinów spod kół przyczepy, w przypadku zastosowania w trakcie egzaminu takiego zabezpieczenia przyczepy, oraz regulacja wysokości zaczepu przyczepy – w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia;
5) zabezpieczenie przed rozłączeniem oraz dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepem pojazdu silnikowego;
6) podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony, światła zewnętrzne pojazdu wyłączone), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy

5

1

Dodatkowo dla kategorii D1, D1+E, D, D+E sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia: liczby miejsc, liczby wyjść, koła zapasowego, liczby gaśnic, apteczki.

 

 

W przypadku niewłaściwego wykonania zadania określonego w poz. 1–5, w trakcie drugiej próby wykonania, sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te części zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane.

6

1

Sposób wykonania zadania:

1) uruchomienie silnika pojazdu;
2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeżeli światła nie włączają się automatycznie;
3) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu;
4) płynne ruszenie:
a) zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy jest uruchomiony,
b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
5) dla prawa jazdy kategorii AM*, B1, B – płynna jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (w przypadku kategorii AM*, B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);

6) dla prawa jazdy kategorii B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1+E, D1, D, D+E, T:
a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,
b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut;
7) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii AM*, B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu);
8) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;
9) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:
a) w przypadku kategorii AM*, B1 i B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
b) w przypadku wykonywania zadania pojazdem osoby niepełnosprawnej przystosowanym do jej rodzaju niepełnosprawności w zakresie kategorii AM*,
B1 i B, którego długość przekracza długość pola zatrzymania, w odległości nie większej niż 0,5 m od linii ograniczającej pas,
c) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas,
d) w
przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T dopuszcza się trzykrotne opuszczenie miejsca kierowcy i pojazdu w czasie wykonywania zadania.

 

7

3,4

Sposób wykonania zadania:

1) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy;
2) możliwa jedna korekta toru jazdy w ramach dostępnej przestrzeni obszaru wjazdu;
3) pojazd nie może:
a) wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu,b) naruszyć linii ograniczających stanowisko (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię),
c) potrącić pachołków lub tyczek;
4) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska;
5) jeżeli infrastruktura placu manewrowego to umożliwia, to przy wykonywaniu zadania parkowanie prostopadłe wjazd tyłem – wyjazd przodem, kierunek wjazdu w lewo lub w prawo wybiera osoba egzaminowana

8

5

Sposób wykonania zadania:

1) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy;
2) możliwa jedna korekta toru jazdy;
3) pojazd nie może:
a) naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki), oraz
b) najechać na krawężnik;
4) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska

9

6

Przy ruszaniu pojazd nie może cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie może zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga albo uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go – nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.

10

7

Sposób wykonania zadania:

1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;
3) niepodpieranie się nogami;
4) niepotrącanie pachołków

11

8

Sposób wykonania zadania:

1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2) przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez
bramkę końcową;
3) średnia prędkość przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h – nie dotyczy kategorii AM;
4) przejazd musi odbywać się na 2 lub 3 biegu – nie dotyczy kategorii AM;
5) niepodpieranie się nogami;
6) niepotrącanie pachołków

12

9

Sposób wykonania zadania:

1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika

2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;
3) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu (wyłącznie od strony najazdu) nie może być mniejsza niż 50 km/h;
4) przeszkodę omija się raz z prawej raz z lewej strony tak, aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo;
5) niepodpieranie się nogami;
6) niepotrącanie pachołków.

13

10

Sposób wykonania zadania:

1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,
d) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeżeli światła nie włączają się automatycznie;
2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;
3) niepodpieranie się nogami;
4) niepotrącanie pachołków;
5) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadanie egzaminacyjne

14

11

Zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku, następnie podparcie pojazdu na podpórce (nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM przeprowadzanego przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego).

14.1

 

Sposób wykonania zadania określonego w poz. 14:

1) zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 oznaczonej na rysunku nr 10 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku;
2) nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko;
3) maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu)

 

 

* Wyłącznie w przypadku egzaminu przeprowadzanego przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego

 

Części praktycznej egzaminu przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu kierując pojazdem podczas wykonywania zadań na placu manewrowym:

 1. przejechała kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;

 2. najechała albo potrąciła pachołek lub tyczkę

 3. dwukrotne nieprawidłowo wykonała zadanie, o którym mowa w poz. 1–11 tabeli nr 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

   

  II Wykonaniu w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, zadań egzaminacyjnych:

   

a) obejmujących, z zastrzeżeniem § 24 lub § 25, co najmniej zadania określone w tabeli:

 • nr 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia – w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy

 

TABELA NR 6

 

Poz.

Zadania egzaminacyjne

1

Włączanie się do ruchu.

2

Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

3

Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

4

Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie pasów ruchu.

5

Przejazd przez skrzyżowania równorzędne – w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E, C, C+E, D1+E, D, D+E i T zadanie realizuje się w zależności od tego, czy sytuacja drogowa umożliwia jego bezpieczne wykonanie oraz od dostępności skrzyżowania.

6

Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B -20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

7

Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.

8

Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.

9

Przejazd przez węzeł (wjazd i zjazd)*.

10

Przejazd przez przejścia dla pieszych.

12

Wykonanie, z zachowaniem zasad ruchu drogowego, manewru zawracania na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM***, B1 i B):

1) możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej ( w szczególności bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki);
2) zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego;
3) miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.

13

Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*.

14

Przejazd przez tunel*.

15

Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego.

16

Wykonanie manewru wyprzedzania - jeżeli jest to możliwe.

17

Wykonanie manewru omijania - jeżeli jest to możliwe.

18

Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A1, A2, A przy prędkości co najmniej 50 km/h).

19

Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.

20

Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo.

21

Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.

22

Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.

23

Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy.

24

Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM****, A1, A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:

1) w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla;
2) manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania

25

Rozprzęganie pojazdu z przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy ośrodka egzaminowania lub po wykonaniu zadań na placu manewrowym – na wykonanie zadania osoba egzaminowana manie więcej niż 10 minut, a osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut.

Sposób wykonania rozprzęgania obejmuje podjęcie w możliwej do wykonania kolejności następujących czynności:

1) uruchomienie hamulca postojowego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika;
2) zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy);
3) odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem przez umieszczenie ich we właściwym miejscu);
4) wysunięcie podpory, jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę;
5) rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem);
6) ustawienie pojazdu obok przyczepy.

26

Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E); w zakresie prawa jazdy kategorii B i B+E osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego.

27

Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem (dotycz wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E).

* Jeżeli są dostępne. Ocenę dostępności przejazdu przez torowisko kolejowe, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania, dokonuje egzaminator biorąc pod uwagę w szczególności: przeciętny czas trwania jazdy w ruchu drogowym, ograniczenia w ruchu, natężenie ruchu, zdarzenia drogowe.

** Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

*** Wyłącznie w przypadku egzaminu przeprowadzanego dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego

**** Nie dotyczy egzaminu przeprowadzanego dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motorowerutrójkołowego

 

Osoby egzaminowane w zakresie prawa jazdy kategorii AM i T wykonują możliwe do zrealizowania ze względu na położenie miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu oraz ze względu na bezpieczeństwo osoby egzaminowanej zadania egzaminacyjne określone w tabeli nr 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

b) w czasie nie krótszym, niż określono w tabeli nr 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia

  • w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B lub pozwolenia egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne,a wynik egzaminu jest pozytywny.

 

TABELA NR 7

 

Poz.

Rodzaj uprawnień

Minimalny czas trwania jazdy
w ruchu drogowym [min]

1

 

Prawo jazdy kategorii:

AM,

10

A1, A2, A, B+E, T,

25

B1, B,

40

C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

45

 

Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:

 • potwierdza tożsamość osoby egzaminowanej przystępującej do egzaminu państwowego,

 • potwierdza tożsamość i uprawnienia instruktora nauki jazdy ( w przypadku obecności instruktora na egzaminie),

 • potwierdza tożsamość tłumacza przysięgłego, tłumacza języka migowego lub tłumacza systemu językowo - migowego (w przypadku obecności tłumacza na egzaminie),

 • upewnia się, czy zasady przeprowadzania egzaminu państwowego są zrozumiałe dla osoby egzaminowanej,

 • przedstawia się osobie egzaminowanej,

 • potwierdza spełnienie warunków wynikających z opisanych w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia,

 • potwierdza zapewnienie przez osobę egzaminowaną w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A odpowiedniego stroju ochronnego.


 

Podczas części praktycznej egzaminu państwowego w ruchu drogowym egzaminator:

a) przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa,

b) egzaminator informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego podając informację o nazwie zadania; w przypadku określonym w § 12 ust. 2 lub przerwania egzaminu państwowego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego,

c) egzaminator podczas egzaminu zwraca szczególną uwagę na:

- sposób wykonywania manewrów na drodze,

- zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,

- umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,

- skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,

- sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem,

- umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, w szczególności najsłabszych i najbardziej narażonych, przez wykazywanie należytego szacunku dla innych

 

Osoba egzaminowana uzyskuje:

1) pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała zadania o których mowa w § 23 lub § 24 na placu manewrowym i w ruchu drogowym

 1. negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne w ramach części praktycznej egzaminu przeprowadzanej w ruchu drogowym,

 2. negatywny wynik jeżeli egzamin przerwano zgodnie z § 16 ust. 1,

 3. negatywny wynik jeżeli wystąpiły okoliczności określone w § 12 ust. 2,

 4. Dodatkowo egzamin będzie przerwany z wynikiem negatywnym jeżeli:

  - osoba egzaminowana zawnioskowała o zakończenie egzaminu przed wykonaniem wszystkich zadań egzaminacyjnych określonych przepisami,

  - zaistniały przesłanki o których mowa w art. 52 ust.2 ustawy

  - jeżeli wystąpiły okoliczności określone w tabeli nr 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia, a zachowanie osoby zdającej zagrażało bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego; ( tabela poniżej ),

- osoba egzaminowana była pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu,

- osoba egzaminowana zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu państwowego,

- osoba egzaminowana korzystała z materiałów lub urządzeń  stanowiących pomoc we właściwym wykonaniu zadań egzaminacyjnych, lub wykonywała te czynności niesamodzielnie

 

TABELA NR 9
 

ZACHOWANIA OSOBY EGZAMINOWANEJ MOGĄCE SKUTKOWAĆ PRZERWANIEM EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

1

Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.

2

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

3

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.

4

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub będącemu na oznakowanym przejściu.

5

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.

6

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.

7

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu albo będącemu w strefie zamieszkania.

8

Niezastosowanie się do:

8.1 sygnałów świetlnych,
8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

9

Niezastosowanie się do znaków:
9.1 „stop”,
9.2 „zakaz wjazdu …”,*
9.3 „zakaz skręcania w lewo”,
9.4 „zakaz skręcania w prawo”,
9.5 „nakaz jazdy...”,*
9.6 „wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu”,
9.7 „linia podwójna ciągła”,
9.8 „zakaz ruchu”.

10

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
10.1 na skrzyżowaniu,
10.2 pojazdom szynowym,
10.3 rowerzystom,
10.4 podczas zmiany pasa ruchu,
10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej
samej drodze,
10.6 podczas włączania się do ruchu,
10.7 podczas cofania.

11

Naruszenie zakazu zawracania.

12

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.

13

Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.

14

Naruszenie zakazu wyprzedzania:
14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
14.4 na skrzyżowaniach,
14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

15

Niezastosowanie się do znaku, „zakaz wyprzedzania".

16

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

17

Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.

18

Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy lub tramwajowy czy nie zbliża się pojazd szynowy.

* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

 

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:

- szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną oraz odpowiednio tłumaczem lub instruktorem obecnym na egzaminie wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania,

- przekazuje osobie egzaminowanej wypełniony arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego.

 
Utworzony: 2024-01-18 08:28:06 przez: Dariusz BILECKI
Ostatnia modyfikacja: 2024-01-24 08:42:42 przez: Dariusz BILECKI