Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Kalendarz
Dziś jest Czwartek 21 października 2021 roku Jakuba, Urszuli
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/word/ftp/HTTP_WORD/template/index.php:49) in /home/word/ftp/HTTP_WORD/modules/mod_calendar/module.html.php on line 27
Odwiedziło nas: 152128899 internautów
word słupsk
word słupsk word słupsk word słupsk
Wyszukiwarka
Godziny otwarcia


Administracja Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Słupsku
czynna jest
pon 7:30-15:30
wt -pt godz. 7:00 - 15:00


Biuro Obsługi Egzaminów czynne jest w godzinach
PON - 7:30-15:30
WT  - PT 7:00 - 15:00

Egzaminy odbywają się w godzinach
PON 7:30-15:30
WT - PT 7:05 - 15:00


Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów czynna jest
PON - PT 8:00 - 18:00
SOBOTA 8:00 - 14:00

Pracownia Psychologiczna czynna jest wg odrębnego harmonogramu

Miasteczko Ruchu Drogowego zaprasza
PON - PT 8:00 - 17:00


kontakt

Egzaminy » Procedury obsługi interesantów w Biurze Obsługi Egzaminów

Data publikacji: 2011-04-04 13:16:35

ZARZĄDZENIE Nr 30/2019/BOE

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku

z dnia 01.08.2019 r. w sprawie ustalenia procedur obsługi interesantów

w Biurze Obsługi Egzaminów WORD Słupsk

(wyciąg z procedur)

 


Przyjmowanie opłat za egzamin

 

 1. 1. Wszelkie informacje, zapytania i wątpliwości związane z wysokością wnoszonych opłat udzielane są przez pracowników Biura Obsługi Egzaminów (zwane dalej BOE).

 2. 2. Pracownicy BOE dokonują rejestracji osób na egzaminy wyłącznie na podstawie dowodu wniesienia opłaty oraz dokumentów wymienionych w rozporządzeniu.

 3. 3. Dowodami poniesienia opłaty są :

a ) wpłata w agencji bankowej Monetia znajdującej się na terenie WORD Słupsk za opłatą 3,00 zł od każdej wpłaty gotówkowej niezależnie od jej wysokości – dowód poniesienia opłaty ze stemplem Agencji Monetia znajdującej się na terenie WORD Słupsk

b ) wpłata w banku lub na poczcie – dowód wpłaty, na którym widoczny jest stempel banku lub poczty potwierdzający przyjęcie gotówki

c ) przelew elektroniczny – wpływ opłaty jest weryfikowany przez pracownika BOE z wyciągiem bankowym przekazanym drogą elektroniczną przez pracownika księgowości.

d) przelew info-car - wpływ opłaty jest weryfikowany przez pracownika BOE.

4. Na każdym dowodzie opłaty winien być umieszczony numer PESEL osoby przystępującej do egzaminu.

5. Na żądanie klienta wystawia się rachunek za opłacony egzamin lub jego część, na podstawie dowodu poniesienia opłaty.

6. Dopuszcza się możliwość zapłaty przelewem przez podmioty np. Urzędy Pracy, Jednostki Wojskowe, Gminy itp., dokonujące opłaty za osoby fizyczne lub grupy osób .

7.Podmioty te po uzgodnieniu z BOE należnej opłaty, przedkładają listę osób celem wystawienia rachunku.

8. BOE otrzymuje dowody wpłaty z Agencji Monetia lub w wersji elektronicznej i wprowadza do systemu SI WORD. Dowody opłat z Agencji Monetia są zatrzymywane w BOE po wystawieniu rachunku.

 

Zwrot opłat za egzamin w WORD Słupsk

 

 1. Zwrotu opłat za egzamin WORD Słupsk dokonuje się odpowiednio do przepisów obowiązujących w tym zakresie

 2. Osoba egzaminowana ubiegająca się o zwrot opłaty wypełnia wniosek o zwrot opłaty / załącznik nr 1/ Zwracana opłata ulega pomniejszeniu o koszty jej zwrotu w wysokości 2% opłaty określonej w § 3.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r.

 3. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.

 4. W przypadku, gdy klient nie przedłoży żadnego dowodu opłaty konieczne jest jego oświadczenie o powodach braku dowodów.

 5. Wniosek o zwrot opłaty składa się w Biurze Obsługi Egzaminów WORD.

 6. Pracownik BOE po analizie merytorycznej przedłożonych dokumentów z bazą danych, potwierdza swoim podpisem zasadność i wysokość zwrotu oraz przedkłada do kontroli finansowo-księgowej, a następnie do akceptacji do wypłaty przez Głównego Księgowego i Dyrektora WORD.

 7. Złożone w BOE opłaty jak i przelewy elektroniczne są ewidencjonowane w systemie SI WORD na koncie danej osoby

 8. W przypadku dokonywania zwrotów należy odnotować zwrot w systemie SI WORD poprzez dokonanie wprowadzenia zwrotu opłaty w ewidencji opłat danego kandydata a także w polu "Uwagi" wprowadzić zwrot z wyszczególnieniem kwoty zwrotu i daty jej dokonania.

 9. Po sprawdzeniu wniosku pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i akceptacji, wypłata środków może być zrealizowana: na wskazane przez zainteresowanego konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres. Zwrotu dokonuje się po potrąceniu opłaty , o której mowa w pkt 2.

 10. Zatwierdzony przez Dyrektora wniosek BOE przekazuje do księgowości celem przekazania środków na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres.

 11. Zwrotu opłat dotyczących innych podmiotów niż osoby fizyczne (np. Urzędy Pracy, Jednostki Wojskowe itp.) dokonuje się na wniosek ze wskazaniem osób, których one dotyczą. Po potwierdzeniu przez BOE zasadności i wysokości zwrotu BOE wystawia rachunek korygujący i przekazuje do księgowości do wypłaty.

12. W zakresie dokonywanych zwrotów opłat stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 118 KC okres przedawnienia roszczeń wynikających z dokonywanych wpłat (m. in. za egzaminy) wynosi 3 lata. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego zgodnie z art. 118 KC.

13. W przypadku zwrotu opłaty po unieważnieniu egzaminu decyzją Urzędu Marszałkowskiego nie jest potrącana opłata manipulacyjna, o której mowa w pkt. 2.

 

 

Pełnomocnictwo

 

 1. Obowiązujące przepisy wymagają składania dokumentów, a w tym ustalanie terminów egzaminów przez osoby, których sprawa dotyczy bezpośrednio, a więc kandydatów na kierowców i kierowców. (Występują liczne przypadki zamiaru załatwiania sprawy w WORD przez inne osoby nie posiadające pisemnych pełnomocnictw, a w szczególności przez Instruktorów jazdy. Prowadzi to do różnych konfliktowych sytuacji, gdyż często osoba za którą załatwia się sprawę nie wie o wyznaczonych lub zmienionych terminach.)

 2. Dopuszczalne jest zgodnie z prawem cywilnym załatwianie sprawy przez inne osoby na podstawie określonego pełnomocnictwa.

 3. Każda osoba (lub jej pełnomocnik) mająca wyznaczony termin egzaminu musi otrzymać stosowną pisemną informację o terminie i warunkach egzaminu (zaświadczenie).

 4. Wyróżnia się dwa rodzaje pełnomocnictw składanych do dokumentów w celu umówienia terminu egzaminu przez osobę trzecią:

 • pełnomocnictwo stałe do czasu odesłania dokumentów (PKK) z WORD Słupsk. Pełnomocnictwo to jest wypełniane i podpisywane przez osobę przystępującą do egzaminu i dotyczy zapisu osoby na egzamin, zmiany lub rezygnacji z wyznaczonego terminu egzaminu oraz informacji o terminie ustalonego egzaminu. Złożone pisemne pełnomocnictwo nie upoważnia pełnomocnika do otrzymania informacji o wynikach egzaminów osoby przystępującej do egzaminu, do otrzymania ponownego zaświadczenia o już wyznaczonym terminie egzaminu, do informacji o danych osobowych na temat danej osoby.

 • Oświadczenie jednorazowe – w przypadku, gdy osoba nie posiada pełnomocnictwa pisemnego od osoby zdającej może jednorazowo wypełnić oświadczenie o posiadaniu pełnomocnictwa do określonej czynności (ustalenia terminu egzaminu, zmiany lub rezygnacji z wcześniej ustalonego terminu, informacji o terminie egzaminu) w imieniu osoby przystępującej do egzaminu państwowego. W przypadku złożenia oświadczenia jednorazowego wymagane jest uzupełnienie w dokumentach o pisemne pełnomocnictwo wypełnione przez osobę przystępującą do egzaminu. Złożone oświadczenie nie upoważnia pełnomocnika do otrzymania informacji o wynikach egzaminów osoby przystępującej do egzaminu, do otrzymania ponownego zaświadczenia o już wyznaczonym terminie egzaminu, do informacji o danych osobowych na temat danej osoby.

 1. Przechowywane pełnomocnictwa i oświadczenia o pełnomocnictwie są sprawdzane 2 razy w roku w zakresie ewidencji osób egzaminowanych, a w przypadku osób które nie widnieją w ewidencji systemu SI WORD (są przekazane do Starostw, do WORD) są trwale niszczone.

 

 

Rejestracja na egzamin

 

 1. Po uiszczeniu opłaty za egzamin na wniosek osoby zostaje wyznaczony termin egzaminu państwowego potwierdzony wydanym zaświadczeniem o dacie i godzinie egzaminu.

 2. Możliwa jest rejestracja na egzamin państwowy osobiście, poprzez pełnomocnika (za pisemnym pełnomocnictwem) w Biurze Obsługi Egzaminów Word Słupsk, telefonicznie lub przez internet.


 

Rejestracja w Biurze Obsługi Egzaminów

 1. Weryfikacja osoby na egzamin odbywa się przede wszystkim po numerze PESEL. Pracownik BOE podczas zapisu osoby na egzamin filtruje osobę wprowadzając nr PESEL, a następnie po sprawdzeniu opłaty dokonuje wyboru terminu egzaminu wg ustaleń z osobą i drukuje zaświadczenie o terminie egzaminu, sprawdzając dane z dokumentem, o ile taki dokument osoba przedstawiła. Każdej osobie, której wydaje się zaświadczenie należy przekazać prośbę o sprawdzenie danych zawartych na zaświadczeniu. Zaświadczenie o terminie egzaminu jest wystawiane i wydawane, co do zasady tylko raz przy zapisie na egzamin.

 2. W przypadku braku osoby w ewidencji osób egzaminowanych, osoba lub pełnomocnik podaje nr PKK i nr PESEL, a pracownik BOE pobiera dane z profilu i rejestruje osobę w ewidencji sprawdzając dane z dokumentem, o ile osoba taki dokument przedstawiła, a następnie po sprawdzeniu opłaty zapisuje osobę na wybrany termin egzaminu.

 3. W przypadku zapisu na egzamin, który odbędzie się innym pojazdem tzw. pojazd własny - osoba zobowiązana jest złożyć oświadczenie przy rejestracji na egzamin z danymi dotyczącymi pojazdu tj. numer rejestracyjny, marka pojazdu. Dotyczy to głównie osób podchodzących do egzaminu na samochodach z automatyczną skrzynią biegów, do kategorii B1 , osób niepełnosprawnych, których pojazd musi być przystosowany do rodzaju schorzenia osoby niepełnosprawnej oraz pojazdów na kategorie C, CE, D. W przypadku pojazdu OSK zgodnie z art 53 ust 4a ustawy obowiązuje procedura dotycząca podstawiania pojazdu przez OSK.

 4. W przypadku podstawiania pojazdu innego niż pojazd WORD, jeżeli jest to pojazd podstawiany przez ośrodek szkolenia, kluczyki do pojazdu są pozostawiane i odbierane na OSKP, a jeżeli pojazd podstawiany jest w godzinach popołudniowych to kluczyki pozostawiane są w ochronie. Egzaminator przed egzaminem pobiera kluczyki z OSKP, a po zakończonym egzaminie pozostawia kluczyki na OSKP, ewentualnie w pomieszczeniu ochrony.

 

Rejestracja telefoniczna

 1. W przypadku rejestracji telefonicznej pracownik BOE po uprzedniej weryfikacji rozmówcy po numerze PESEL lub pełnomocnika (w przypadku złożonego pełnomocnictwa w dokumentach osoby rejestrowanej na egzamin) i sprawdzeniu opłaty, rejestruje osobę na wybrany przez nią termin egzaminu. Po dokonaniu zapisu na egzamin osoba jest zobowiązania potwierdzić ten fakt w formie pisemnej i dostarczyć do BOE potwierdzenie zapisu.

 2. W przypadku zapisu telefonicznego osoby, która nie znajduje się w ewidencji kandydatów WORD Słupsk , pracownik BOE po sprawdzeniu opłaty, prosi najpierw osobę o podanie nr PESEL, a następnie nr PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Na podstawie PESEL i PKK pobierane są informacje do systemu SI WORD. Pracownik BOE weryfikuje tylko dane, które może sprawdzić w trakcie zapisu telefonicznego podane przez osobę, czyli imię i nazwisko. Następnie zapisuje osobę na wybrany termin egzaminu oraz podaje osobie nr zaświadczenia. Osoba zapisywana telefonicznie jest zobowiązania potwierdzić ten fakt w formie pisemnej i dostarczyć do BOE potwierdzenie zapisu.

 3. Potwierdzenie zapisu telefonicznego na egzamin może zostać złożone: osobiście, faxem, e-mailem i powinno nastąpić niezwłocznie po rejestracji na egzamin. W przypadku rejestracji na egzamin ustalony na następny dzień roboczy osoba jest zobowiązana potwierdzić ten termin egzaminu pisemnie do godziny 14:00 w dniu rejestracji na egzamin.

 4. W przypadku niedostarczenia pisemnego potwierdzenia terminu egzaminu ustalonego drogą telefoniczną żadne roszczenia wobec WORD nie będą rozpatrywane.

 5. Osoba nie otrzymuje zaświadczenia o zapisie na egzamin, gdyż jest to zapis telefoniczny. Potwierdzeniem zapisu dla osoby jest złożone pisemne potwierdzenie po zapisie na egzamin, o którym mowa w pkt 9.


 

Rejestracja przez internet

 1. W przypadku rejestracji przez internet za pośrednictwem serwisu info-car.pl osoba wybiera termin egzaminu z puli dostępnych terminów i dokonuje opłaty za egzamin lub korzysta z dostępnego salda.

 2. Pracownik BOE na podstawie złożonej on-line rezerwacji na egzamin po sprawdzeniu opłaty w systemie zatwierdza rezerwację i osobie zostaje udostępnione zaświadczenie o zapisie na egzamin na portalu info-car.pl

 3. W przypadku, gdy osoba nie widnieje w ewidencji WORD Słupsk, a zgłosiła rezerwację zapisu on-line pracownik BOE a podstawie wpisanego nr PKK pobiera dane zawarte w profilu i ewidencjonuje osobę w ewidencji WORD Słupsk, a następnie po sprawdzeniu opłaty dokonuje zapisu na egzamin. Osobie zostaje udostępnione zaświadczenie o zapisie na egzamin na portalu info-car.pl.

 4. W przypadku zapisu on-line osoba ma obowiązek sprawdzenia danych zawartych na zaświadczeniu. W przypadku, gdy osoba nie zgłosi do BOE jakichkolwiek niezgodności na zaświadczeniu, żadne roszczenia wobec WORD nie będą rozpatrywane.

 5. Osoba nie otrzymuje ponownego zaświadczenia o zapisie na egzamin w BOE, gdyż takie zaświadczenie zostało jej udostępnione w systemie Info-Car.


 

 

Zmiana terminu egzaminu

 

 1. Dopuszczalne są zamiany terminów egzaminów przez ośrodki szkolenia kierowców w przypadkach wyrażenia chęci takich zamian przez osoby bezpośrednio zainteresowane.

 2. W tym celu instruktor posiadający pełnomocnictwa osób, których zamian dokonuje składa w BOE wniosek o zamianę terminów egzaminów dla wymienionych w nim osób nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym terminem egzaminu państwowego (dzień wpływu informacji o zamianie i dzień egzaminu dzielą dwa pełne dni robocze zgodnie z KPA).

 3. Na tej podstawie BOE dokonuje zamiany terminów egzaminów, po czym wydaje instruktorowi, który posiada pełnomocnictwa osób, których terminy są zamieniane zaświadczenia o terminie egzaminu.

 4. Osoby przystępujące do egzaminu państwowego mogą wyrazić chęć zmiany terminu egzaminu na inny termin, niż wcześniej ustalony lub zrezygnować z wyznaczonego terminu egzaminu nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym w formie pisemnej (dzień wpływu informacji o rezygnacji i dzień egzaminu dzielą dwa pełne dni robocze zgodnie z KPA).

 5. W tym celu osoba chcąca dokonać zmiany lub rezygnacji z terminu egzaminu wypełnia w Biurze Obsługi Egzaminów prośbę na odpowiednim wniosku.

 6. Zmiany lub rezygnacji może również dokonać osoba upoważniona przez osobę zdającą, w tym przypadku zmiana taka ważna jest wraz z pisemnym pełnomocnictwem.

 7. W przypadku zmian zgłaszanych drogą telefoniczną osoba zgłaszająca zmianę lub rezygnację zobowiązana jest w pierwszej kolejności na piśmie dostarczyć informację o chęci zmiany lub rezygnacji z terminu nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym (dzień wpływu informacji o rezygnacji i dzień egzaminu dzielą dwa pełne dni robocze zgodnie z KPA).. Następnie telefonicznie może dokonać zapisu na nowy termin egzaminu, potwierdzając nowy termin niezwłocznie w dniu rejestracji, a w przypadku rejestracji na następny dzień roboczy potwierdzenie musi zostać dostarczone do godz. 14:00. Potwierdzenia zmiany można złożyć e-mailem, faxem, pocztą lub poprzez pełnomocnika.

 8. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia umówienia nowego terminu egzaminu żadne roszczenia wobec WORD nie będą rozpatrywane.

9. Osoba może dokonać rezygnacji pisemnej z egzaminu bez zachowania ww terminu tylko w przypadku, gdy została zapisana na krótszy termin niż wynikający z możliwości rezygnacji wynikającej z rozporządzenia. Taką rezygnację osoba składa w BOE osobiście lub e-mailem. Pracownik BOE weryfikuje datę zapisu z datą rezygnacji.

10. W przypadkach losowych Dyrektor może podjąć decyzję (na podstawie § 11, pkt 6 rozporządzenia z 2019 r. poz. 1206) o skróceniu terminu złożenia rezygnacji z wyznaczonego terminu egzaminu. W tym celu osoba składa wniosek do Dyrektora o rezygnację z terminu z uzasadnieniem tego wniosku wraz z załącznikami potwierdzającymi uzasadnienie. Na tej podstawie Dyrektor podejmuje decyzję poprzez dekretację na złożonym wniosku. Na tej podstawie BOE dokonuje rezygnacji z egzaminu.

11. Złożone pisemne rezygnacje i zamiany terminów będą przechowywane w BOE przez okres roku od daty złożenia rezygnacji a następnie trwale niszczone.

 

Przyspieszenie terminu egzaminu

 

 1. Na wniosek osoby przystępującej do egzaminu istnieje możliwość złożenia podania do Dyrektora WORD z prośbą o przyspieszenie terminu egzaminu, w przypadku konieczności zdawania egzaminu w innym terminie, niż wynika to z wolnych zaplanowanych miejsc.

 2. Osoba wnioskująca o przyspieszenie terminu egzaminu składa w sekretariacie WORD podanie wraz z uzasadnieniem prośby o zmianę terminu egzaminu i dokumentami potwierdzającymi uzasadnienie tej prośby.

 3. Dyrektor WORD dekretuje złożony wniosek wydając na podstawie złożonych dokumentów decyzję .

 4. Pracownik BOE na podstawie dekretacji powiadamia osobę zainteresowaną o wydanej decyzji i w przypadku zgody na przyspieszenie egzaminu zapisuje osobę zainteresowaną na wcześniejszy możliwy termin.

 
Utworzony: 2011-04-04 13:16:35 przez: Emilia JARMUŁ
Ostatnia modyfikacja: 2019-08-13 08:05:45 przez: Emilia JARMUŁ